محصولات

کمیت مدل آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم، از سوی دیگر، کیفیت برتر، محدوده تطبیقی ​​جسورانه و خدمات هدفمند/تخصصی چیزی است که باعث موفقیت مشتریانمان می شود:

کیفیت برتر بر اساس مواد در سطح مواد غذایی، کلاف سرامیکی و طرز کار خوب است

محدوده‌های تطبیقی ​​پررنگ با حجم‌های مخزن مختلف تجسم می‌یابند: 0.5 میلی‌لیتر، 1 میلی‌لیتر و 2 میلی‌لیتر.

خدمات هدفمند/تخصصی با کارکنان حرفه‌ای ما زمین‌گیری می‌شوند: به عنوان مثال، قطر سوراخ هوای متفاوتی برای تناسب با روغن‌هایی با ویسکوزیته متفاوت داریم.